Tether Srbija

Istaknuti članovi

Istaknuti članovi su oni članovi koji imaju više uspešnih OTC razmena. Kod objave istaknutog člana prikazana je ikona krunice ispod ID objave, kao i u prepiskama ispred ID prepiske.

Administrator sajta vrši bodovanje svakog člana na osnovu starosti registracije, obima razmene i broja uspešnih razmena. Ukoliko želite da postanete istaknuti član, nakon svake uspešne razmene, javite administratoru preko kontakt forme ili porukom na Telegram grupi.

50 članova sa najvećim obimom razmene

(Vidljivo samo logovanim posetiocima!)