Tether Srbija

Istaknuti članovi

Istaknuti članovi su oni članovi koji imaju više uspešnih OTC razmena. Kod objave istaknutog člana prikazana je ikona krunice ispod ID objave, kao i u prepiskama ispred ID prepiske.

Administrator sajta vrši bodovanje svakog člana na osnovu starosti registracije, obima razmene i broja uspešnih razmena. Ukoliko želite da postanete istaknuti član, nakon uspešne razmene, prijavite (popunite formu) na stranici Prijavi uspešnu razmenu. Administrator će u kratkom roku pregledati i odobriti Vašu prijavu, o čemu ćete biti obavešteni mailom.

50 članova sa najvećim obimom razmene

(Vidljivo samo logovanim posetiocima!)