Tether Srbija
Tether Srbija

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta Tether Srbija

 1. Korisnici tether.rs sajta su saglasni da su digitalnu imovinu koju razmenjuju stekli legalno.
 2. Svaki član snosi odgovornost za regulisanje poreskih obaveza u skladu sa važećim zakonima.
 3. "Provizija" na sajtu tether.rs predstavlja poklon koji objavilač ponude očekuje ili nudi drugim zainteresovanim članovima zarad bržeg obavljanja OTC razmene, shodno tome članovi nisu u obavezi da je daju niti prime.
 4. Sajt tether.rs ne snosi odgovornost u slučaju individualnih prevara i nesuglasica tokom razmene, ali će preduzeti sve mere da se po prijavi takvim članovima permanentno zabrani pristup.
 5. Sajt tether.rs nema oficijalno sponzorstvo niti podršku zvaničnih kreatora Tether Limited. Sajt je besplatan i služi isključivo za spajanje ljudi koji žele razmeniti digitalnu imovinu OTC.
 6. OTC razmena se vrši direktno između prodavca i kupca digitalne imovine i izvan sajta tether.rs.
 7. "Transaction fee" odnosno on-chain troškove prenosa digitalne imovine snosi pošaljilac iste osim ako se članovi prethodno nisu drugačije dogovorili.
 8. Lokaciju za obavljanje OTC razmene bira korisnik koji je postavio ponudu, osim ako se članovi ne dogovore drugačije.
 9. Vrednost tethera korisnici platforme će gledati po xe.com za valutu dolar u trenutku OTC razmene osim ako se članovi prethodno nisu drugačije dogovorili.
 10. U slučaju iznenadnog i neplaniranog odstupanja vrednosti USDT tokena prema dolaru, članovi će mu vrednost gledati prema sajtu https://coinmarketcap.com/
 11. Članovi se mogu dogovoriti da koriste i druge tipove digitalne imovine za prenos u slučaju zagušenja ERC-20 mreže i smanjenja troškova slanja. Vrednost primljene digitalne imovine se izračunava po trenutnom kursu primljene kripto valute prema USDT na menjačnici po dogovoru između korisnika.
 12. Članovi su upoznati sa Tether layerima.
 13. Nije dozvoljeno da kao svoj nickname koristite reči poput: Admin, Administrator, Urednik i slične reči koje mogu dovesti u zabludu druge članove, kao ni nickname koji sadrži reč "tether".
 14. U prepisci sa drugim članovima, obavezni ste da budete kulturni i korektni. Zabranjen je svaki vid diskriminacije po bilo kom osnovu, vređanje, psovanje, pozivanje na vršenje bilo kojih nezakonitih radnji, insistiranje na otkrivanju bilo kojih ličnih podataka i slično.
 15. U prepiskama između članova nije dozvoljena promocija niti reklamiranje drugih sajtova, portala i drugih interesnih grupa bez saglasnosti vlasnika sajta tether.rs.
 16. Email i lozinku koju ste uneli prilikom registracije, ne smete odavati drugim licima, niti drugim licima omogućiti korišćenje sajta sa Vašim podacima.
 17. Sajt tether.rs zadržava pravo da u svakom momentu može promeniti ove uslove korišćenja bez obaveze da o tome obaveštava korisnike. Eventualni novi uslovi primenjuju se od dana objavljivanja na sajtu i smatra se da su korisnici upoznati sa promenama.