Tether Srbija

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta Tether Srbija

 1. Korisnici tether.rs sajta su saglasni da su digitalnu imovinu koju razmenjuju stekli legalno.
 2. Svaki član snosi odgovornost za regulisanje poreskih obaveza u skladu sa važećim zakonima.
 3. Svi članovi su dužni da OTC razmenu obavljaju u skladu sa Zakonom o Digitalnoj Imovini, i saglasni su da će je vršiti isključivo po Članu 36. ovog Zakona;
 4. Nije dozvoljeno profesionalno i neovlašćeno pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom. Kao takvo, smatraće se povredom Člana 131. Zakona o Digitalnoj Imovini
 5. Sajt ne snosi odgovornost za individualne prekršaje zakona pojedinih korisnika, ali će uložiti napor da kontroliše i sankcioniše takve slučajeve ukoliko postoji osnovna sumnja da korisnik ne obavlja OTC razmene u skladu sa zakonom.
 6. "Provizija" na sajtu tether.rs predstavlja poklon koji objavilac ponude očekuje ili nudi drugim zainteresovanim članovima zarad bržeg obavljanja OTC razmene, shodno tome članovi nisu u obavezi da je daju niti prime.
 7. Sajt tether.rs ne snosi odgovornost u slučaju individualnih prevara i nesuglasica tokom razmene, ali će preduzeti sve mere da se po prijavi takvim članovima permanentno zabrani pristup.
 8. Sajt tether.rs nema oficijalno sponzorstvo niti podršku zvaničnih kreatora Tether Limited. Sajt je besplatan i služi isključivo za spajanje ljudi koji žele razmeniti digitalnu imovinu OTC.
 9. OTC razmena se vrši direktno između prodavca i kupca digitalne imovine i izvan sajta tether.rs.
 10. "Transaction fee" odnosno on-chain troškove prenosa digitalne imovine snosi pošaljilac iste osim ako se članovi prethodno nisu drugačije dogovorili.
 11. Lokaciju za obavljanje OTC razmene bira korisnik koji je postavio ponudu, osim ako se članovi ne dogovore drugačije.
 12. Vrednost tethera korisnici platforme će gledati po xe.com za valutu dolar u trenutku OTC razmene osim ako se članovi prethodno nisu drugačije dogovorili. 
 13. U slučaju iznenadnog i neplaniranog odstupanja vrednosti USDT tokena prema dolaru, članovi će mu vrednost gledati prema sajtu Coinmarketcap
 14. Članovi se mogu dogovoriti da koriste i druge tipove digitalne imovine za prenos u slučaju zagušenja ERC-20 mreže i smanjenja troškova slanja. Vrednost primljene digitalne imovine se izračunava po trenutnom kursu primljene kripto valute prema USDT na menjačnici po dogovoru između korisnika.
 15. Članovi su upoznati sa Tether layerima.
 16. Nije dozvoljeno da kao svoj nickname koristite reči poput: Admin, Administrator, Urednik i slične reči koje mogu dovesti u zabludu druge članove, kao ni nickname koji sadrži reč "tether".
 17. U prepisci sa drugim članovima, obavezni ste da budete kulturni i korektni. Zabranjen je svaki vid diskriminacije po bilo kom osnovu, vređanje, psovanje, pozivanje na vršenje bilo kojih nezakonitih radnji, insistiranje na otkrivanju bilo kojih ličnih podataka i slično.
 18. U prepiskama između članova kao i u polju "lokacija" nije dozvoljena promocija niti reklamiranje drugih sajtova, portala i drugih interesnih grupa bez saglasnosti vlasnika sajta tether.rs.
 19. Email i lozinku koju ste uneli prilikom registracije, ne smete odavati drugim licima, niti drugim licima omogućiti korišćenje sajta sa Vašim podacima.
 20. Nije dozvoljeno koristiti više od jednog naloga.
 21. Uzastopno postavljanje istih ili sličnih objava zarad postizanja veće vidljivosti će biti sankcionisano sakrivanjem viška objava sa glavne stranice i nemogućnošću postavljanja narednih sve do isteka izabranog vremena trajanja prethodnih objava. 
 22. Zabranjen je svaki vid manipulacije objava, u smislu da korisnik koji je postavio objavu traži drugačije uslove od onih koje je prethodno naveo u objavi. Navedeni uslovi se moraju poštovati. 
 23. Podnošenje lažnih dokaza zarad sticanja statusa istaknutog člana će se smatrati kao pokušaj manipulacije i biće strogo sankcionisano.
 24. Svaka objava na Telegram grupi mora sadržati sve neophodne informacije ( iznos, provizija, lokacija )
 25. Sajt tether.rs zadržava pravo da ukine pristup svakom korisniku koji ispoljava sumnjivo ponašanje
 26. Sajt tether.rs zadržava pravo da u svakom momentu može promeniti ove uslove korišćenja bez obaveze da o tome obaveštava korisnike. Eventualni novi uslovi primenjuju se od dana objavljivanja na sajtu i smatra se da su korisnici upoznati sa promenama.